diumenge, 30 de juliol de 2017

MEMÒRIES I ACTUACIONS

Dies abans de fer el tancament del curs, els membres de l'equip directiu han de rellegir les memòries dels tutors i dels especialistes per tal de posar-les en un sol document (memòria anual) que es presentarà al darrer consell escolar del curs acadèmic. 

La relectura d'aquestes memòries ens dóna pistes de les coses que han funcionat i les que no, com també valorar les necessitats i aportacions de cada mestr@ i pensar les actuacions que es preveuen fer per tal que tots hi tinguin cabuda en la millora constant que es fa any rere any a l'escola. 

Per altra banda, aquestes aportacions també es poden posar a l'enquesta/qüestionari que es fa per valorar l'equip directiu (això implica que abans de fer la reunió final -a finals de juny-, cal "actualitzar" el qüestionari que se'ls passarà). En el nostre cas, també vam fer-los valorar els cicles pedagògics (infantil, inicial, mitjà i superior), els especialistes (EE, música, anglès i educació física) i les comissions d'aquest any (revista i TAC, biblioteca...). I per què? Doncs perquè creiem necessari que els mestres també valorin com han funcionat els diferents grup de treball i facin propostes de millora, d'aquesta manera anem aprenent i millorant. 

Algunes aportacions que van fer els mestres van ser les següents:
- fer dinàmiques de grup
- potenciar les TAC: deixar els USB's i penjar les fotos al DRIVE
- fer públiques les actes dels consells escolars com també les actes dels consell de direccions (quan l'equip directiu de la ZER es reuneix amb els directors de les escoles)
- que el qüestionari es faci en format digital (formulari) i no paper; cal utilitzar les TIC TAC ja que és més fàcil, hem de donar exemple i el formulari ja et fa les gràfiques amb les respostes. 

Així doncs, aquests canvis es preveuen fer al proper curs. 

REFLEXIÓ FINAL
Un cop entres al món de l'equip directiu, te n'adones que hi ha una cosa que t'absorbeix, tens ganes d'innovar, fer propostes a claustre, anar millorant el vincle de l'alumnat, ajudar a l'alumnat a millorar els aprenentatges... pot esdevenir una droga que cal saber dosificar ja que com algú em va dir: "l'escola és un elefant que avança amb peus de fang".

dissabte, 22 de juliol de 2017

DAU PSICOMOTRIU

He descobert un recurs que el podem utilitzar en gran o petit grup quan fem psicomotricitat: el DAU de les accions 

AnimalMovementActivityDice1


GRUP PETIT - RACONS DE PSICO
Cada infant tira el dau i ha de fer l'acció proposada. Per tal de fer un seguiment, els alumnes podrien omplir amb gomets una graella amb la seva foto per tenir un registre. Això afavoreix l'autonomia de l'alumnat, l'autoestima i, de pas, s'autoavaluen. 


GRAN GRUP
Cada alumne tira el dau i l'hem d'imitar (com el joc del rei). 

US DEIXO L'ENLLAÇ AMB LES POSSIBLES TARGETES DEL DAU (recordeu: són sis cares, però n'he fet vuit) I LA GRAELLA D'AUTOAVALUACIÓ.

Espero que us sigui d'utilitat ;)

dilluns, 17 de juliol de 2017

MÉS TASQUES...

Els equips directius treballen a l'escola fins a mitjans de juliol. Aquestes setmanes tanquen el curs acadèmic i planifiquen el següent. 

Tot seguit, teniu un petit llistat de tasques que és important fer-les ara per tal de començar "bé el curs":

- planificar el nou curs amb els temes que han quedat pendents.
- fer el buidatge de les enquestes de valoració de l'equip directiu per tal de millorar i pensar estratègies d'actuació. 
- redactar i modificar els objectius que proposem que aconsegueixin els diferents equips pedagògics com són els cicles i les comissions. Vull aclarir que aquests objectius són i han de ser successibles al canvi, és a dir, aquests equips pedagògics són el motor de la ZER i, nosaltres com a membres de l'ED de ZER, som els encarregats de "gestionar-los".
- fer el buidat de les proves que s'han passat per tal d'elaborar la memòria del curs escolar i presentar-la al Consell Escolar. 
- unificar o fer les modificacions pertinents a les proves d'avaluació que es creguin necessàries com també als protocols o projectes educatius per consensuar-los i presentar-los al setembre. 
- elaborar la PGA del proper curs tenint en compte el rendiment de comptes i els resultats acadèmics
- si tenim DRIVE, ordenar-lo, netejar-lo i crear la carpeta del proper curs
- modificar la llibreta pedagògica
- actualitzar el kit de supervivència pels mestres nouvinguts: és important penjar-lo al blog de l'escola o el de la ZER per tal de fer una primera acollida virtual als mestres nounvinguts. 
- crear la llista amb els llibres del proper curs escolar
- pensar dinàmiques pels mestres per fer-les durant la primera trobada

diumenge, 16 de juliol de 2017

EN UN RINCÓN DE LA TOSCANA

Una escena "descriptiva" de la pel·lícula "En un rincón de la Toscana". 

Director: Brad Mirman
País: Gran Bretanya, 2005

diumenge, 2 de juliol de 2017

TANCAMENT DEL CURS ESCOLAR


Resultat d'imatges de grupos alumnos


Quan l'escola és tancada, o més ben dit, quan no hi ha infants, els mestres recullen les aules, endrecen i llencen materials o joguines fetes malbé i es reuneixen per parlar d'un seguit d'aspectes:

- fer la memòria del curs
- valorar els resultats acadèmics i pensar mesures d'actuació
- valorar les activitats, sortides, festes i els materials utilitzats (llibres de lectura, quadernets...)
- fer nous agrupaments 

NOUS AGRUPAMENTS?
Cal valorar la dinàmica generada al grup-classe i pensar estratègies per afavorir la relació entre l'alumnat. 

Al nostre claustre s'ha decidit que:
- és important veure les incompatibilitats entre els alumnes com també les afinitats
- que els grups quedin compensats
- potenciar agrupacions ben diverses al llarg de l'any
- mirar les afinitats amb els mestres

Què en penseu?