dijous, 7 de gener de 2016

TEATRE A INFANTIL

El teatre esdevé un mitjà d'expressió oral, corporal, emocional...per a petits i grans. És una eina que ens permet créixer personalment i socialment. Alhora, aprenem a respectar el torn de paraula, a compartir i ajudar-nos.

QUINS OBJECTIUS?

EDUCACIÓ INFANTIL
Desenvolupar i millorar l’expressió corporal, musical i comunicativa dels alumnes.
Aprendre a expressar-se i a escoltar.
Representar diferents personatges, cançons, danses...
Memoritzar petits diàlegs.
Intentar superar les dificultats que comporta parlar en públic.
Participar en una activitat col·lectiva, cercant la implicació de tothom.
Gaudir de l'experiència.


OBJECTIUS DEL RACÓ O L'ESPAI DE TEATRE DE L'AULA
Desenvolupar l’expressió corporal i el llenguatge oral.
Aprendre a escoltar.
Expressar emocions, sentiments i opinions relacionades amb el fet de disfressar-se.
Interpretar i escenificar cançons.
Escoltar contes i representar-los.
Representar petites històries teatrals.
Recollir les disfresses, els titelles...al seu lloc corresponent.QUINS CONTINGUTS HI HA IMPLÍCITS?

Coneixement i acceptació de les potencialitats i les limitacions.
Imaginació de diferents personatges a partir de l'observació de l'espai.  
Creació d'històries.
Contextualització de les històries en un temps i en un espai.
Imitació dels rols segons la disfressa.
Autonomia a l'hora de vestir-se, desvestir-se, maquillar-se, cordar-se les sabates...
Caracterització del personatge triat mitjançant la disfressa, el maquillatge, el pentinat... 


Coneixement de diferents tipus de text: el narratiu i el conversacional.
Verbalització de fórmules socials: per saludar-se, per adreçar-se a algú...
Adequació del discurs: ús del to de veu i del llenguatge no verbal, cadència de la llengua, expressivitat...
Gestió de la conversa: silenci, espais entre les intervencions, organització i distribució dels personatges per produir la conversa i respectar el torn de paraula.

L'ARGOT TEATRAL (tret del document d'en Pep Vives)
Attrezzo. Conjunt d’accessoris de decoració, de mobiliari, etc. que s’utilitzen en una escenografia.
Bambolina. Cadascuna de les bandes de tela o de paper pintades que, penjades del sostre d’un escenari.
Bastidors. Teles o papers pintats que es posen a banda i banda de l’escenari i que formen part d’una decoració teatral.
Boca. L’obertura que deixa el marc d’un escenari.
Camerino. Cadascuna de les cambres destinades als actors i actrius per vestir-s’hi, reposar-hi, etc. Decorat. Imatge pintada sobre tela o paper que representa el lloc on s’esdevé l’acció de l’obra.
Escenari. Part del teatre on es desenvolupa l’acció dramàtica i on es col·loca l’escenografia.
Escenografia. Conjunt d’elements que s’afegeixen a un espai teatral per reproduir un ambient o crear un clima.
Focus. Objecte que serveix per il·luminar l’escenari.
Pati de butaques. Sala on s’asseuen els espectadors.
Prosceni. Part anterior de l’escenari, enfora del marc, davant el teló de boca.
Teler. Conjunt de llistons proveïts de politges i cordes que en el sostre d’un escenari permeten apujar i abaixar els telons, decorats, etc., fins a l’alçada convenient.
Teló. Tela gran, de l’amplària de l’escenari, que es pot apujar i abaixar.
Tramoia. Mitjà o conjunt de mitjans mecànics emprats en el teatre per fer els canvis de decoració, els efectes especials, etc.


Què saber a infantil? Penso que quatre coses bàsiques: el teló, l'escenari, el focus, els bastidors...
http://blocs.xtec.cat/eltarla/2009/11/25/vocabulari-de-teatre/
http://escenavegant.blogspot.com.es/2010/10/vocabulari-teatral-nocions-basiques.html
http://www.factoriacultural.com/ca/material_didactico/material_didactico_teatro.pdfAVALUACIÓ
L'avaluació es podrà fer mitjançant l'observació dels infants a l'hora d'expressar i representar els diferents personatges, la seva actitud envers els companys/es...
I fer algunes reflexions sobre com han anat les sessions:
- Què heu après que abans no coneixíeu?
- Què ha estat allò més difícil? 
- Què us ha agradat? Què esborraríeu?


ALGUNES IDEES I RECOMANACIONS:
Taller de teatre: una experiència didàctica a l'educació infantil (CEIP Pere Cerdà-Illes Balears).
http://www.innovib.cat/numero-3/pdfs/art12.pdf
El teatre. Eina d'expressió i cohesió social. Escola Dr Alberich i Cases (Reus). Premi Angeleta Ferrer i Sensat 2010.
http://www.reus.cat/sites/reus/files/2011%2005%2026%20PREMI_AFS_2010_web.pdf

Ens entenem! Sis obres de petit format de Pep Vives (editorial EUMO)
https://diarideprojectes.wikispaces.com/file/view/Ens+entenem!!+Sis+obres+curtes+de+teatre.pdf


Obres teatrals de Les Pinediques:
http://blocs.xtec.cat/teatredescola/


Fem teatre (una proposta didàctica per treballar les habilitats comunicatives). PRIMÀRIA.
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0071/a5ea3abb-504d-4082-873c-0be973ec20da/teatre_guia_didactica.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada