dilluns, 17 de juliol de 2017

MÉS TASQUES...

Els equips directius treballen a l'escola fins a mitjans de juliol. Aquestes setmanes tanquen el curs acadèmic i planifiquen el següent. 

Tot seguit, teniu un petit llistat de tasques que és important fer-les ara per tal de començar "bé el curs":

- planificar el nou curs amb els temes que han quedat pendents.
- fer el buidatge de les enquestes de valoració de l'equip directiu per tal de millorar i pensar estratègies d'actuació. 
- redactar i modificar els objectius que proposem que aconsegueixin els diferents equips pedagògics com són els cicles i les comissions. Vull aclarir que aquests objectius són i han de ser successibles al canvi, és a dir, aquests equips pedagògics són el motor de la ZER i, nosaltres com a membres de l'ED de ZER, som els encarregats de "gestionar-los".
- fer el buidat de les proves que s'han passat per tal d'elaborar la memòria del curs escolar i presentar-la al Consell Escolar. 
- unificar o fer les modificacions pertinents a les proves d'avaluació que es creguin necessàries com també als protocols o projectes educatius per consensuar-los i presentar-los al setembre. 
- elaborar la PGA del proper curs tenint en compte el rendiment de comptes i els resultats acadèmics
- si tenim DRIVE, ordenar-lo, netejar-lo i crear la carpeta del proper curs
- modificar la llibreta pedagògica
- actualitzar el kit de supervivència pels mestres nouvinguts: és important penjar-lo al blog de l'escola o el de la ZER per tal de fer una primera acollida virtual als mestres nounvinguts. 
- crear la llista amb els llibres del proper curs escolar
- pensar dinàmiques pels mestres per fer-les durant la primera trobada

diumenge, 16 de juliol de 2017

EN UN RINCÓN DE LA TOSCANA

Una escena "descriptiva" de la pel·lícula "En un rincón de la Toscana". 

Director: Brad Mirman
País: Gran Bretanya, 2005

diumenge, 2 de juliol de 2017

TANCAMENT DEL CURS ESCOLAR


Resultat d'imatges de grupos alumnos


Quan l'escola és tancada, o més ben dit, quan no hi ha infants, els mestres recullen les aules, endrecen i llencen materials o joguines fetes malbé i es reuneixen per parlar d'un seguit d'aspectes:

- fer la memòria del curs
- valorar els resultats acadèmics i pensar mesures d'actuació
- valorar les activitats, sortides, festes i els materials utilitzats (llibres de lectura, quadernets...)
- fer nous agrupaments 

NOUS AGRUPAMENTS?
Cal valorar la dinàmica generada al grup-classe i pensar estratègies per afavorir la relació entre l'alumnat. 

Al nostre claustre s'ha decidit que:
- és important veure les incompatibilitats entre els alumnes com també les afinitats
- que els grups quedin compensats
- potenciar agrupacions ben diverses al llarg de l'any
- mirar les afinitats amb els mestres

Què en penseu?