diumenge, 30 de juliol de 2017

MEMÒRIES I ACTUACIONS

Dies abans de fer el tancament del curs, els membres de l'equip directiu han de rellegir les memòries dels tutors i dels especialistes per tal de posar-les en un sol document (memòria anual) que es presentarà al darrer consell escolar del curs acadèmic. 

La relectura d'aquestes memòries ens dóna pistes de les coses que han funcionat i les que no, com també valorar les necessitats i aportacions de cada mestr@ i pensar les actuacions que es preveuen fer per tal que tots hi tinguin cabuda en la millora constant que es fa any rere any a l'escola. 

Per altra banda, aquestes aportacions també es poden posar a l'enquesta/qüestionari que es fa per valorar l'equip directiu (això implica que abans de fer la reunió final -a finals de juny-, cal "actualitzar" el qüestionari que se'ls passarà). En el nostre cas, també vam fer-los valorar els cicles pedagògics (infantil, inicial, mitjà i superior), els especialistes (EE, música, anglès i educació física) i les comissions d'aquest any (revista i TAC, biblioteca...). I per què? Doncs perquè creiem necessari que els mestres també valorin com han funcionat els diferents grup de treball i facin propostes de millora, d'aquesta manera anem aprenent i millorant. 

Algunes aportacions que van fer els mestres van ser les següents:
- fer dinàmiques de grup
- potenciar les TAC: deixar els USB's i penjar les fotos al DRIVE
- fer públiques les actes dels consells escolars com també les actes dels consell de direccions (quan l'equip directiu de la ZER es reuneix amb els directors de les escoles)
- que el qüestionari es faci en format digital (formulari) i no paper; cal utilitzar les TIC TAC ja que és més fàcil, hem de donar exemple i el formulari ja et fa les gràfiques amb les respostes. 

Així doncs, aquests canvis es preveuen fer al proper curs. 

REFLEXIÓ FINAL
Un cop entres al món de l'equip directiu, te n'adones que hi ha una cosa que t'absorbeix, tens ganes d'innovar, fer propostes a claustre, anar millorant el vincle de l'alumnat, ajudar a l'alumnat a millorar els aprenentatges... pot esdevenir una droga que cal saber dosificar ja que com algú em va dir: "l'escola és un elefant que avança amb peus de fang".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada